Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Logisztikai Érdemrend alapítása

Kapcsolódó oldal:  A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) a 2011-es év Logisztikai Érdemrendjét Marján Miklósnak, a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) vezérigazgatójának ítélte oda.   
(logsped)
2011.11.07.

Logisztikai Érdemrend alapítása (MLSZKSZ)

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ), a kitüntetést hagyományteremtő céllal 2010-től hirdette meg és évente szeretné azt adományozni.

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) sikeres és hatékony vállalkozásokból álló, erős hazai és jelentős nemzetközi szakmai kapcsolatokkal, lobbierővel és piacismerettel rendelkező érdekképviselet.

Az Alapszabályában is rögzített feladatok mentén - pl. a logisztikai tevékenység szakmai színvonalának emelése, kombináltszállítási tevékenységek fejlesztése, logisztikai tevékenység általános szakmai-etikai normáinak kidolgozása, közlekedéspolitikai döntések szakmai előkészítése, logisztikai szolgáltató központok minősítése, a velük kapcsolatos nemzetgazdasági igények felmérése és még sok más egyéb - szervezi tevékenységét, amelyek tejes egészében a tagsága érdekeit szolgálják.

A fenti törekvésekből indíttatva, az Elnökség úgy gondolta, hogy azon szakemberek értékelésére - akik a logisztika szakma érdekében végeztek kiemelkedő munkát, akik élenjártak a szakmai etika színvonalának emelésében, valamint az értékteremtésben - a "Logisztikai Érdemrend" kitüntetést alapítja.

Az MLSZKSZ a kitüntetést hagyományteremtő céllal 2010-től hirdeti meg és évente szeretné

adományozni.

A kitüntetésre jelölhető minden olyan szakember, aki a fentiekben megfogalmazottak alapján értéket teremtett, ami példaként állítható valamennyi, a logisztikában és azon kívül dolgozó szakemberek számára.

A jelölés menete:

Jelölő lehet munkáltató, magánszemély, szakmai szervezet. A jelölőlapot kitöltve az MLSZKSZ címére kell visszajuttatni 2010. augusztus 31-ig.

Az értékelés menete:

Az előterjesztéseket az MLSZKSZ Elnöksége bírálja el az alábbi szempontrendszer figyelembevételével és titkos szavazással hozza meg döntését.

Értékelési szempontok:

- eddigi szakmai pályafutás,
- szakmai etikai értékek,
- milyen módon járult hozzá a logisztikai értékteremtés folyamatához és az alkotás gyakorlati
használhatósága,
- az élet más területén elért - hazai és külföldi - eredmények.
Az Érdemrend átadására az MLSZKSZ éves Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferenciájának első napján, 2010. szeptember 29-én kerül sor.

A Logisztikai Érdemrenddel kitüntetett:

- megkapja az MLSZKSZ által alapított érdemrendet, feltüntetheti kiadványain, levelezésében,
- az átadását követően lehetősége nyílik előadás tartására a Szövetség Közlekedéslogisztikai Konferenciáján,
- nevét megjelentetjük a szakmai sajtóban.
Az MLSZKSZ által alapított érdemrendbirtokosok listája és a döntések indoklása a Szövetség honlapján megtekinthetők.
(logsped)

2010.07.20.