Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

A 2011-es évi Logisztikai Érdemrendet Marján Miklós kapta

Kapcsolódó oldal:  A 2011-es évi Logisztikai Érdemrendet Marján Miklós kapta

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) a 2011-es év Logisztikai Érdemrendjét Marján Miklósnak, a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) vezérigazgatójának ítélte oda.

Az MLSZKSZ által 2010-ben alapított Logisztikai Érdemrenddel a cél az volt, hogy értékeljük azon szakemberek munkáját, akik a logisztika szakma érdekében végeztek kiemelkedő munkát, akik élenjártak a szakmai etikai színvonalának emelésében, valamint az értékteremtésben.

A 2011-es év Logisztikai Érdemrend elismerésben részesült szakembere Marján Miklós

Tanulmányait a Széchenyi István Főiskolán végezte.

Szakmai pályafutását a MÁV Debreceni Vasút Igazgatóság területén kezdte 1978-ban, feladata volt a MÁV kelet-magyarországi a műszaki fejlesztéseinek irányítása. 1995-től már az egész MÁV hálózat szintű fejlesztési részét irányította. Itt kerül először kapcsolatba a BILK-et előkészítő Kormányzati munkacsoporttal. 1999-től a Volán Tefu-nál végezte a logisztikai szervezet struktúrájának és személyi állományának átalakítását, piaci igényekhez való igazítását. Munkájához tartozott a Procter & Gamble Kkt. Közép – európai és magyarországi disztribúciós kiszolgálásának kidolgozása, bevezetése a szükséges műszaki fejlesztések irányítása.

2001-be került újból kapcsolatba a BILK-kel, mint a teljes ingatlanfejlesztési, hasznosítási és üzemeltetési koncepciójának kidolgozója és megvalósulásának irányítója. Ennek eredményeként lett a BILK a legnagyobb magyarországi logisztikai projekt, de Kelet-Közép Európa leg-nagyobb Intermodális Logisztikai Központja is egyben. A jelenlegi kivitelezési fázisig 18 milliárd forint fejlesztési forrás került felhasználásra, ennek eredményeképpen több mint 160 000 m2 raktár és 15 000 m2 iroda üzemel vagy van átadás előtt.

Munkatársaival, környezetével szemben határozott és következetes, szereti az egyenes beszé-det, jó problémamegoldó.

Marján Miklós előzőekben ismertetett munkássága és az üzleti életben tanúsított elismerésre méltó magatartása miatt, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének Értékelő Bizottsága úgy döntött, hogy a 2011. évben a Logisztikai Érdemrend méltó tulajdo-nosa Marján Miklós.

A Logisztikai Érdemrendet dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár és Fülöp Zsolt elnök adta át. (logsped)

2011.11.07.