Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Záhony projekt

Kapcsolódó oldal:  Komplex gazdaság - és infrastruktúra fejlesztési program Záhonyban

Dr. Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 2008. július 29-én munkalátogatást tett a záhonyi régióban, személyesen tájékozódott a záhonyi projekt helyzetéről.

Az eseményen dr. Szabó Pál miniszter a sajtó munkatársainak elmondta, hogy a több tíz milliárd forint összegű, 16 települést felölelő program azzal a céllal indult, hogy a fejlesztés által feléledjen a 90-es évekre oly jellemző logisztikai tevékenység. A KHEM vezetője kiemelte: a térségnek megvan az esélye arra, hogy ezzel a pénzügyi forrással megteremtse a lehetőségét annak, hogy a települések integrálódjanak, illetve versenyben maradjanak a szlovák és ukrán logisztikai tevékenységgel.

Kálnoki Kis Sándor miniszterelnöki megbízott ismertette: jelenleg a széles nyomtávú vasúti felújítások (mintegy 35 kilométeren) és a közúti rekonstrukciós munkálatok tervezése folyik. Az engedélyezés jövő év elején lezárul, és sor kerülhet a támogatási szerződések megkötésére. 2009 tavaszán elindulnak a munkák. Ugyanez az ütemezése a 130 hektáros fényeslitkei iparterület kiépítésének is, de idén augusztusban a terület külső határáig már kiépül a kommunikációs hálózat. A tornyospálcai átrakó területhez vezető út pedig 2008 év végén elkészül. A 16 település összehangolt településrendezési tervének elkészítésére megjelent a közbeszerzés.A Záhony Program egyike a kiemelt és legkomplexebb programoknak, amelynek megvalósítására jelentős EU-s forrás állhat rendelkezésre. A Kiemelt Fejlesztések Tárcaközi Bizottsága hangolja össze hat állami szervezet és minisztérium munkáját – tette hozzá Suchmann Tamás, a bizottság alelnöke. Legnagyobb kihívás, hogy az EU-s támogatási szerződések időben létrejöhessenek - hangsúlyozta.

A magyar kormány 2006. júniusi döntését követően kidolgozásra került a záhonyi térség különleges övezetének komplex gazdaságfejlesztési programja. A kormány 2007 decemberében hozott határozatot a program végrehajtásáról, beillesztve azt az Új Magyarország Fejlesztési Tervbe. A záhonyi térség stratégiai jelentőségét növeli, hogy 2007. december 1-je óta itt húzódik a schengeni határ: ezzel a térség ideális helyszínné vált ahhoz, hogy a megálló áruhoz olyan többletérték-termelés kapcsolódjon logisztikai és feldolgozó tevékenység formájában, amely a magyar nemzetgazdaság növekedését segíti elő.

A gazdaságfejlesztési program célja a térség infrastruktúrájának és vállalkozásainak fejlesztése, valamint a munkaerő képzése és továbbképzése annak érdekében, hogy az így megnövekedett fogadókészség lehetővé tegye a kelet-nyugati forgalomban érintett hazai és nemzetközi áruelosztó központok, valamint keletről érkező nyersanyagok és félkész termékek feldolgozóiparának letelepülését.

A kormány öt kiemelt projektet fogadott el a program keretében:

- egy új 130 hektáros iparterület előkészítése betelepülő vállalkozások számára;
- az Ukrajnából beérkező széles nyomtávú vasútvonal, fogadóállomás és rendező pályaudvar kapacitását növelő, részbeni felújítása;
- a térséget kiszolgáló három vasúti nyomtatóvágány felújítása;
- a térség belső közúthálózatának rekonstrukciója;

egy észak-déli és egy kelet-nyugati irányú útvonal meglévő nyomvonalon, illetve település elkerülő szakaszokkal történő kiépítése.

A program további elemei a térség kis-középvállalkozásainak – kiemelten a logisztikai cégek – támogatását, az iskolarendszerű képzés célorientált fejlesztését, valamint a térség munkavállalóinak képzését, átképzését, továbbképzését segítik elő az ÚMFT programjaiba illeszkedően. A program kiegészítő eleme a betelepülést elősegítő nemzetközi marketing munka beindítása.

A komplex program kiemelkedő elemét - összesen mintegy 28,5 milliárd Ft értékben - a közúti és a vasúti infrastruktúra fejlesztése jelenti.
(logsped)

2008.08.04.