Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Magyar Logisztikai Stratégia MLS

Kapcsolódó oldal:  


Fontos  
Elkészült és véleményezhető a Magyar Logisztikai Stratégia tervezete

A logisztika az elmúlt évtizedben a globális gazdaság legfontosabb összetevői közé került, s minden előrejelzés szerint további dinamikus fejlődés előtt áll. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a közlekedésfejlesztéssel összhangban, külön stratégiaként 2007-ben kezdte meg a Magyar Logisztikai Stratégia (MLS) kidolgozását, melybe szakmai szervezeteket is bevont.

Az MLS fő célkitűzése, hogy Magyarország 2013-ra a közép-kelet-európai térség egyik logisztikai szolgáltató központja és egyben interkontinentális cargo hub-ja legyen. A Stratégia nemrégiben elkészült tervezete a GKM honlapjának Civil Fórumán elérhető, 2008. február 15-ig véleményezhető.


A közép-kelet európai régióban a gyorsan bővülő (elsősorban autópálya) és javuló minőségű közlekedési infrastruktúra hálózat, a külföldi termelő beruházások hatására elmozdulás érezhető a tőkeintenzív raktározás, disztribúció és a magasabb hozzáadott értékű logisztikai tevékenységek felé, megjelentek az első európai jelentőségű disztribúciós centrumok (pl. National Instruments Debrecenben, General Electric Nagykanizsán).

Az EU-bővítések nyomán a közösség disztribúciós középpontja is a térséget közelíti, az egykori holland-belga, majd német területekről a német-osztrák-cseh hármashatár térségébe helye­ződik át. A logisztikai szolgáltatók hazánkban a GDP 4-5 százalékát állítják elő. Az alapáras bruttó hozzáadott érték növekedési üteme a szállítás és kiegészítő szolgáltatások szektorban kettős könyvvitelt végző társas vállalkozások között a 2001-2005-ös időszakban kétszámjegyű volt.

A helyzetelemzés során a hazai logisztikát döntően meghatározó három fő tényezőcsoportra (szabályozási és intézményi környezet, logisztikai erőforrások, nemzetközi logisztikai kapcsolatok) alapozva, a logisztikai szakmai szervezetek bevonásával azt a stratégiai célt tűzte ki a GKM, hogy 2013-ra Magyarország a közép-kelet-európai térség egyik logisztikai szolgáltató központja és egyben interkontinentális cargo hub-ja legyen.

A stratégia legfontosabb elvei az üzleti szféra primátusa (melyhez az állam a keretfeltételeket biztosítja), a koherencia a kapcsolódó szakstratégiákkal, EU (szak)politikákkal, illetve az aktív gazdaságpolitikai eszközök integrált alkalmazása. A kitűzött célok elérését szabályozási, támogatási és közpolitikai, diplomáciai eszközök segítik.

A stratégia megvalósításának monitoringját nyilvános éves jelentések, 2010-es közbenső és 2015-ös utólagos értékelés biztosítja. Végrehajtását a félévente ülésező Logisztikai Monitoring Bizottság ellenőrzi, melynek tagjai a stratégia végigvitelében érintett minisztériumok (MEH, GKM, FVM, PM, ÖTM-NFÜ, OKM), illetve a Logisztikai Egyeztető Fórum.

A GKM az MLS végleges, a Kormány elé kerülő változatának elkészítéséhez a dokumentum 2008. január 25-én megkezdődött társadalmi egyeztetése során a szakmai, érdekképviseleti és társadalmi szervezetek, a gazdasági és a civil szféra képviselőinek javaslataira számít.

A tárca 2008. február 15-ig várja az MLS tervezetéhez kapcsolódó visszajelzéseket a GKM honlap (www.gkm.gov.hu) Civil Fórumán, ahol a dokumentum regisztráció után elérhető és véleményezhető.

A stratégia átdolgozásakor a minisztérium az itt, határidőre beérkezett javaslatokat veszi majd figyelembe. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2008. márciusában szóbeli egyeztetést is tervez a stratégiáról az érdemi észrevételeket beküldők meghívásával. (Logsped/GKM)

További információk:


(logsped)

2008.01.28. frissítés: 2013.11.06.