Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

ADR
Közúti veszélyes áru (ADR) szállítást végző cégek
Egyesület
Jogszabály
Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó


Veszélyes áru szállítás (ADR)

Fontos  
Kapcsolódó oldal:
  


Az Európai Uniós tagországok területén, illetve a tagországok közötti áruszállítás esetére egységes szabályozás érvényes a veszélyes áruk szállítását illetően.
(logsped)
2015.04.01.

Bővül a veszélyes áruk köre 2015. január 1-jétől az európai szabályozás legújabb módosítása értelmében.
(logsped)
2015.01.26.

Veszélyes áru szállításnál - megfelelő riasztó berendezések alkalmazásával - a környezeti katasztrófák, sok esetben megelőzhetők.
(logsped)
2013.01.10.
Több, a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabály is megváltozik május elsején

Több, a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabály is megváltozik május elsején: jelentősen emelkednek a bírságok, és új jogosítványokat kap a katasztrófavédelem.

Dobson Tibor, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője elmondta, hogy május elsejétől a katasztrófavédelem szakemberei megállíthatják, ellenőrizhetik és hiányosság esetén meg is bírságolhatják a veszélyes árukat szállítókat. A vonatkozó szabályok ellen vétők az eddigi legfeljebb 100 ezer forintos bírság helyett akár 800 ezer forintos büntetéssel is számolhatnak - tette hozzá. A bírságból befolyó összeget az ellenőrzés technikai háttere fejlesztésére fordítják.

Bár az új szabályok május elsején lépnek életbe, a tényleges ellenőrzések megkezdéséig Dobson Tibor szerint a megyénként várhatóan 6-8 katasztrófavédelmi szakembernek még 1-2 hét felkészülésre van szüksége. Ugyancsak megváltoznak az útvonallal kapcsolatos szabályok, míg eddig veszélyes anyagot csak a kijelölt útvonalon lehetett szállítani, a jövőben kresz-táblák jelzik majd az igénybe vehető útvonalat. A táblák már elkészültek, de várhatóan csak pár héten belül kerülnek helyükre. A táblák elhelyezésére az OKF-nek kell javaslatot tennie - mondta Dobson Tibor.

A szóvivő beszámolt arról, hogy az elmúlt években javult a szállítási fegyelem Magyarországon, a szigorú és növekvő számú ellenőrzésnek is köszönhetően. Az országon évente 45-50 ezer veszélyes szállítmány halad át. A katasztrófavédelem a 2002-es mintegy 500 ellenőrzéssel szemben tavaly 988-at végzett, ami 2383 jármű vizsgálatát jelentette. Ebből 726 esetben találtak hiányosságokat, és 379 esetben intézkedtek. A leggyakoribb problémák közé tartozik a fuvarokmányok, illetve az írásbeli utasítások, valamint a munka- és tűzvédelmi felszerelés hiánya, valamint a szabálytalan jelölés - ismertette Dobson Tibor. (MNO)

2007.05.02.
Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)

A veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló első egyezmény 1890-ben jött létre. Ebben Svájc és Németország szabályozta az ilyen áruk egymás közötti vasúti szállítását.

1928-ban jelentek meg először a veszélyességi bárcák, amelyek képiesen igyekezetek a veszély jellegére felhvni a figyelmet. Az ENSZ 1945 óta foglalkozik a veszélyes áruk biztonságos szállításának kérdéseivel. A nemzetközi együttműködéssel készült domkumentumokat ajánlások formájában teszik közzé, amelyek alapját képezik a szállítási ágazatok mindegyikénél megalakult nemzetközi szervezetek szabályzatainak. A közúti szállításra vonatkozó szabályzat az ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).

Az ADR egyezményt az európai országok kötötték 1957-ben Genfben, melyhez Magyarország 1979-ben csatlakozott. Az ADR A és B mellékletének kihírdetéséről és belföldi alkalmazásáról szól a 20/1979. (IX.18) KPM rendelet, amely honosítja és kötelezővé teszi a nemzetközi előírások hazai alkalmazását, melynek azóta több módosítása és kiegészítése is megjelent.

A veszélyes árukat nemzetközileg egységes áruosztályokba sorolták.

Az ADR áruosztályai:

1 osztály Robbanóanyagok és tárgyak
2 osztály Gázok
3 osztály Gyúlékony folyadékok
4.1 osztály Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktiv anyagok és szilárd
érzéketlenített robbanóanyagok
4.2 osztály Öngyulladásra hajlamos anyagok
4.3 osztály Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
5.1 osztály Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
5.2 osztály Szerves peroxidok
6.1 osztály Mérgező anyagok
6.2 osztály Fertőző anyagok
7 osztály Radioaktív anyagok
8 osztály Maró anyagok
9 osztály Különféle veszélyes anyagok és tárgyak

A veszélyes áruk szállításához alapvetően szükséges okmányok.

- fuvarokmány,
- írásbeli utasítás,
- jármű jóváhagyási igazolás,
- ADR oktatási bizonyítvány,
- tisztítási bizonylat,
- veszélyes hulladék kísérő okmány,
- különböző engedélyek, határozatok,
- kombinált szállításnál előírt fuvarokmány vagy nyilatkozat.

A veszélyes árut szállító járművek megjelölésének eszközei a veszélyt jelző (sárga) táblák. A veszélyt jelző tábláknak ADR szerint két fajtája van:

1./ Szám nélküli (sima) veszélyt jelző tábla:
2./ Számos veszélyt jelző tábla:
a) - főveszélyt jelölő szám
b) - járulékos veszélyt jelölő szám
c) - a veszélyes áru UN száma

A veszélyt jelző tábla szerepe egyrészt az, hogy figyelmeztessék a közlekedés többi résztvevőjét, hogy a jármű veszélyes rakománnyal közlekedik, másrészt a katasztrófa elhárító egységeknek baleset, illetve rendkívüli esemény során nélkülözhetetlenül fontos információkat nyújtson. Éppen ezért a jármű helyes, előírásszerű megjelölése nagyon lényeges szempont. A szabálytalan járműjelölésnek beláthatatlan következményei lehetnek.

Küldeménydarabos szállításnál - hordó, palack, kanna, stb. - szám nélküli veszélyt jelző táblákat kell használnunk. A küldeménydarabok szállításánál magának a csomagolásnak van olyan alkalmassági ill. követelmény rendszere, amely a szállítás biztonságát garantálja.
A tartányjárműveknél a számos veszélyt jelző táblák használata a kötelező.

A jelzésrendszer további eszközei a veszélyességi bárcák.

(kff.hu)

 
Kevés a veszélyesanyagraktár-kapacitás

Magyarország el van maradva a veszélyes áruk raktározása terén

Magyarország el van maradva a veszélyes áruk raktározása terén - jelentette ki Sárosi György, a Hungária VeszélyesÁru Mérnöki Iroda ügyvezetője a NAPI Gazdaság és a NAPI Online által rendezett Inverz logisztika című konferencián.

Miközben Budapest környékén a raktározási kapacitás 1 millió négyzetméterre nőtt, addig ebből a veszélyes árukapacitás mindössze 20 ezer négyzetmétert tesz ki. A raktározók is felelősek, mert nem hajlandóak megfizetni a háromszor magasabb díjakat, miközben egy ilyen létesítmény megépítése ötször többe kerül, mint egy hagyományos raktár kivitelezése.

Ezt követően Csuhay Marianna, a gazdasági tárca főtanácsosa arról beszélt, hogy míg a szállításra már vonatkoznak egységes szabályok, addig a raktározásra nem. Ugyanakkor a terrorfenyegetettség növekedése miatt az Európai Unió már készíti az ellátási lánc biztonságához kapcsolódó szabályozást, ennek bevezetésére néhány évig még várni kell. 2008-tól viszont elindítják a vegyi anyagok osztályozására és címkézésére vonatkozó úgynevezett GHS-rendszert, amit az ENSZ szakértői bizottsága dolgozott ki. Ezen belül, 2007-től a közúti és vasúti szállításban már életbe lépnek a címkézési szabályok. (NO)

Dr.Sárosi György ADR tanácsadó 
HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU© MÉRNÖKI IRODA (HVESZ)  


2006.05.27.
Még mindig nem általános a biztonsági szakértő alkalmazása

A veszélyes áruk szállítása különleges logisztikai feladat, mely speciális szaktudást igényel. E piaci szegmensben a Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda vezető szerepet tölt be a hazai tanácsadók között.

Mit takar pontosan a veszélyes áruk fogalma?

- Minden olyan áru annak minősülhet, ami az emberre vagy a környezetre veszélyes lehet. A gyakorlatban azok az anyagok minősülnek veszélyesnek, amelyek szerepelnek az erről szóló jogszabály, az ADR (veszélyes áruk közúti szállítását szabályzó uniós direktíva) jegyzékében. Ezek előállítására, tárolására és szállítására szigorú szabályok vonatkoznak.

Melyek a főbb tevékenységeik, milyen tanácsadást nyújtanak?

- Tevékenységi körünk lefedi a teljes veszélyesáru-ellátási lánc minden elemét, sőt egyedi a magyar piacon, hogy a közúti, vasúti, légi, tengeri és belvízi szállítás esetén is fordulhatnak hozzánk az ügyfelek. Kiállítunk ehhez szükséges dokumentumokat - mint szakvélemények, állásfoglalások, járműtanúsítás, írásbeli utasítások, cégspecifikus dokumentációk -, valamint szakértői feladatokat is ellátunk. Cégünk foglalkozik oktatással is, a járművezetőktől egészen a felső vezetői szintekig szervezünk tanfolyamokat, továbbképzéseket. ADR-ügyintéző-, valamint biztonsági szakértői képzést is rendszeresen szervezünk. Szolgáltatásaink a termékforgalmazást is lefedik, úgymint védőfelszerelések, jelölőeszközök, táblák, okmányok, szoftverek.
Kik a partnereik?

- A kis fuvarozóktól a nagy gyártókig sokan igénylik szolgáltatásainkat. Mivel a szabályozás gyorsan változik, a cégeknek nincs idejük arra, hogy mindent naprakészen kövessenek, sokkal egyszerűbb, ha hozzánk fordulnak. Szakmai szervezetek, hatóságok is igénylik szolgáltatásainkat. Most például részt veszünk az első magyarországi veszélyesáru-logisztikai központ megvalósításában.

Mit kell erről a logisztikai bázisról tudni?

- Az M5-ös és az M0-s találkozásánál épülő logisztikai központ az első olyan létesítmény, amely kimondottan veszélyes áruk raktározását végzi. Nem véletlen óriási az érdeklődés, a 18 ezer négyzetméteres terület háromnegyede már elkelt, pedig az építkezést még el sem kezdték, még az engedélyezési eljárás folyik.

Mi az előnye egy ilyen bázisnak?

- Egy veszélyesáru-raktár kialakítása sokba kerül, a cégeknek vannak egyedi raktáraik. Ezeket csak magas költséggel lehet átépíteni, az előírásokkal összhangba hozni. A vállalatoknak nem kell önállóan megoldaniuk ezt a feladatot, hanem egy erre szakosodott céget bíznak meg ezzel, amely természetesen nagyobb szakértelemmel is rendelkezik. Pontosan meghatározott, hogy melyik anyagot hogyan kell tárolni, mennyit lehet belőle raktározni, milyen más anyagokkal együtt. Nem mindegy, milyen oltóberendezéseket szerelnek fel, minden anyagnak megvan az oltószere.

Már három éve kötelező a veszélyes árukkal foglalkozó cégeknek a biztonsági tanácsadói rendszer kiépítése.
- Elvileg minden ezzel foglalkozó társaságnak alkalmaznia kellene biztonsági szakértőt. A Közlekedési Főfelügyelet tanfolyamát elvégezve kerülhetnek be a szakértői névjegyzékbe. Munkatársaink közül öt rendelkezik ezzel a képesítéssel, mintegy 180-190 cégnek nyújtunk ilyen szolgáltatást.

Mi a szakértő feladata?

- Állapotfelméréssel kezdi munkáját, megvizsgálja, minden megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Ha nem, javaslatot tesz, mit kell változtatni. Figyelemmel kíséri, hogy a vállalkozásnál betartják-e a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat, tanácsot ad a veszélyes áruk szállítását és az áruk szállításra való előkészítését illetően, éves jelentést készít a vállalkozás vezetői, szükség esetén az illetékes hatóság számára a cég veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről. Vészhelyzetben is a szakértőt értesítik, aki felelős az eljárási rendben meghatározott intézkedések megtételéért.
- Mint mondta, elméletben minden veszélyes áruval foglalkozó cégnek kötelező a tanácsadó alkalmazása. Szavaiból úgy tűnt, ez a gyakorlatban nincs így.

- A magyar vállalkozásoknál hozzáállásbeli problémák vannak, még mindig működnek olyan cégek, melyek nem alkalmaznak szakértőt. Nincs megfelelő ellenőrzés, de a bírságok is alacsonyak. Már folyik annak a kormányrendeletnek a megalkotása, ami szigorítaná az ellenőrzést és növelné a bírságok összegét. Szakmai elismertségünket jól mutatja, hogy mi is részt vettünk a jogszabály kidolgozásában.

A szigorodás mennyire rendezi át a piacot?

- Magyarországon a fuvarozók felelősségvállalása talán még nem olyan erős, mint Nyugat-Európában, ahol nem lehet működni a szigorú szabályok betartása nélkül. Ebben a tekintetben lemaradásban vagyunk, de a piac a megtisztulás felé halad. A kisebb vállalkozóknak nincs elegendő tőkéjük a rendszerek bevezetéséhez, a bírságok megemelésével viszont nehéz helyzetbe kerülnek, nem fogják bírni az erős versenyt.

Ebben a szakmában mindig naprakésznek kell lenni. Hogyan sikerül ezt elérni?

- A munkatársak havi szinten részt vesznek legalább egy képzésen, igyekszünk a legfrissebb piaci információkkal rendelkezni. Több nemzetközi szervezetnek is tagjai vagyunk, mint az IRU (International Road Transport Unio), FTA (Freight Transport Association). Jó kapcsolatokat ápolunk a magyar hatóságokkal

- Belügyminisztérium, Központi Közlekedési Felügyelet, Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal, katasztrófavédelem. Ezek az együttműködések segítenek abban, hogy információkat adjunk és kapjunk. Májusban mi szervezünk először konferenciát a 2007. januártól érvényes új ADR-szabályozásról. Igyekszünk adatbázisainkat is naprakésszé tenni, hogy minden új veszélyes anyag megjelenjen benne.

Szoftvereket is forgalmaznak. Ezek is a veszélyes árukhoz kapcsolódnak?
- Természetesen igen. Ezek a jogszabályok nehezen standardizálhatók, ezért készítettünk egy ellenőrzést segítő szoftvert, mely a hatóságokat segíti. Rendelkezik egy gyorskereső adatbázissal is, amellyel könnyen nyomon követhető, hogy a cég megfelel-e az előírásoknak. Készítettünk a cégek számára egy veszélyesáru-dokumentáló rendszert. Sikerült gépesítenünk az írásbeli utasítást is, mely minden európai nyelven képes egy rövid tartalmi kivonatot előállítani.

Melyek a leggyakrabban előforduló problémák?

- Az írásbeli utasítások hiánya fordul elő a legtöbbször. Minden olyan ország nyelvén ki kell állítani, amelyen az áru keresztülmegy. Ennek hiánya miatt büntethető a fuvarozó. Előfordul, hogy egy ADR-nek mindenben megfelelő szállítmányt nem akarnak beengedni, ilyenkor a két ország szakértői egyeztetnek. Néha persze előfordul, hogy a veszélyes áru kiömlik, ilyenkor a kárelhárításért kell mindent megtenni. (NO)

2006.03.21.