Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébMódosultak az építési engedélyezés szabályai szeptember 1-jével

Kapcsolódó oldal:  Módosultak az építési engedélyezés szabályai szeptember 1-jével

Módosult az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet.

Az építési hatósági eljárásokról szóló rendelet szeptember 1-jével kiegészült az összevont eljárásokkal. Ez két szakaszból áll, az elvi építési keretengedélyezési és az engedélyezési részből.

Az első szakasz során a hatóság megállapítja azt, hogy milyen keretek között és milyen feltételekkel adható ki az építési engedély. Ennek a megadásáról vagy elutasításáról a kérelem beadástól számított 15 munkanapon belül kell döntenie a hatóságnak. A keretengedély egy évig érvényes, de kérelemre egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. Az elvi keretengedély építésre nem jogosít, viszont az abban foglaltak akkor is kötelezik a hatóságot, ha időközben változott a jogszabály.

A második szakaszban kiadásra kerülő építési engedély szabályai érdemben nem változtak.

Módosult viszont a rendelet melléklete, amely felsorolja, hogy mihez szükséges építési engedély, mihez csak bejelentés, és mi építhető engedély és bejelentés nélkül.

Szabadon lehet többek között az épületek homlokzatán ablakot cserélni, valamint a homlokzatot hőszigetelni. A homlokzat színe és a felületképzése változhat, de az ablakok mérete már nem. E körbe tartozik a 15 négyzetméternél kisebb stég építése is, az ettől nagyobbat már be kell jelenteni az építési hatóságnak.

Az új szabályokat a 2008 szeptember 1. után indult, valamint a megismételt építési eljárásokban kell alkalmazni.

(NFGM)

További információk:

17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról   

2008.09.02.