Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Franchise

Kapcsolódó oldal:  
A FRANCHISE


1. A franchise (franchising) meghatározása
2. Alapfogalmak
3. Szómagyarázat
4. A franchise rendszer
5. A franchise alaptípusai
6. A franchise szerződés


1. A franchise (franchising) meghatározása

A franchise (franchising) termékek és/vagy szolgáltatások és/vagy technológia piacra juttatásának (marketingjének) olyan rendszere, amely jogilag és pénzügyileg különálló és független vállalkozások, a Franchise Rendszergazda (Franchisor) és Egyéni Franchise Vállalkozói (Egyéni Franchisee) közötti szoros és folyamatos együttműködésén alapul, ahol a Franchise Rendszergazda megadja Egyéni Franchise Vállalkozóinak a jogot és kötelezi, hogy az Egyéni Franchise Vállalkozó a Franchise Rendszergazda koncepciójának megfelelő üzleti tevékenységet folytasson.

A jog, egy közvetlen vagy közvetett pénzügyi ellenszolgáltatás fejében felhatalmazza és kényszeríti az Egyéni Franchise Vállalkozót arra, hogy használja a Franchise Rendszergazda kereskedelmi nevét és/vagy védjegyét és/vagy szolgáltatási márkajelét, know-how-ját, üzleti és technikai módszereit, eljárásait, és más iparjogvédelmi és/vagy szerzoi tulajdonjogát, amelyet folyamatos kereskedelmi és technikai szolgáltatással támogat a felek között ezzel a céllal létrejött megállapodás keretében annak érvényességi időtartama alatt.

2. Alapfogalmak     Vissza a lap tetejére >>>

2.1 Franchise Rendszergazda a franchise hálózat kezdeményezője. A hálózat magából a Franchise Rendszergazdából és Egyéni Franchise Vállalkozóiból áll, mely utóbbiaknak a Franchise Rendszergazda a hosszú távú felügyelő gondnoka.

2.2 A Franchise Rendszergazda kötelezettségei:

A Franchise Rendszergazda:

-  rendelkezik egy mértékadó idon keresztül legalább egy, a hálózat indítását megelőzoen létrehozott mintaegységben sikeresen muködtetett üzleti koncepcióval,
-  a hálózat üzleti nevének, védjegyének, vagy más megkülönböztethető azonosítójának tulajdonosa, vagy rendelkezik annak használati jogával,
-  az Egyéni Franchise Vállalkozó számára bevezető képzést és a megállapodás teljes élettartama alatt folyamatos kereskedelmi és/vagy technikai támogatást nyújt.

2.3 Az Egyéni Franchise Vállalkozó kötelezettségei:

-  minden erőfeszítését a franchise üzlet növekedésének, a franchise hálózattal való azonosulás és jó hírneve fenntartásának szenteli,
-  ellátja a Franchise Rendszergazdát ellenorizhető működési adatokkal annak érdekében, hogy teljesítménye és pénzügyi állapota meghatározható legyen a hatékony menedzsment irányadás érdekében, megengedi a Franchise Rendszergazdának és/vagy megbízottjának, hogy hozzáférhessen az Egyéni Franchise Vállalkozók létesítményeihez és adataihoz a Franchise Rendszergazda által kért és indokolt időben, sem a szerződés ideje alatt,
- sem annak lejárta után nem bocsátja harmadik fél számára rendelkezésre azt a know-how-t, amit a Franchise Rendszergazda bocsátott rendelkezésére.

2.4 Mindkét fél folyamatos kötelezettségei:

- korrekt üzleti gyakorlatra törekszenek egymással. A Franchise Rendszergazda írásbeli jegyzéket ad át Egyéni Franchise Vállalkozóinak bármely szerződésszegés esetén és ahol az indokolt, megfelelő időt biztosít a hiányosság megszüntetésére,
- rendezik a panaszos ügyeket, sérelmeket és vitákat, amely során jóindulatot és jóakaratot tanúsítanak a tisztességes és méltányos közvetlen kommunikációk és tárgyalások során.

3. Szómagyarázat

Know-how
A "know-how" nem szabadalmaztatott tapasztalati információk olyan csomagját jelenti, amely a gyakorlat és a Franchise Rendszergazda ellenőrző vizsgálatának eredményeként jön létre és amely titkos, értékkel bíró és azonosított.

Titkos
A "titkos" annyit jelent, hogy a know-how, mint a komponensek pontos elrendezésének és összeillesztésének együttese, nem általánosan ismert, vagy könnyen hozzáférhetô; nem korlátozott egy szűk értelemben arra, hogy a know-how minden egyes komponensének teljesen ismeretlennek és hozzáférhetetlennek kell lennie a Franchise Rendszergazda üzleti vállalkozásán kívül.

Értékkel bíró
Az "értékkel bíró" azt jelenti, hogy a know-how olyan információt tartalmaz, amely fontos a termék vagy a szolgáltatás nyújtásának végfelhasználó részére történő értékesítéséhez, és különösen olyat, amely a termék feldolgozására vagy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, a fogyasztóval való foglalkozás módszerére, az ügyvitelre és a pénzügyi menedzsmentre vonatkozik. A know-how-nak hasznosnak kell lennie a Franchise Vállalkozó részére azáltal, hogy a szerződés aláírásának idején alkalmas a Franchise Vállalkozó versenyhelyzetének kihasználására, különösen azáltal, hogy javítja a Franchise Vállalkozók teljesítményét, illetve segíti őket abban, hogy új piacon jelenjenek meg.

Azonosított
Az "azonosított" azt jelenti, hogy a know-how-nak egy megfelelően tömör módon írásban rögzítettnek kell lennie, lehetővé téve annak ellenőrzését, hogy az kielégíti-e a titkosság és értékes tartalom kritériumát; a know-how leírása a franchise szerződésben, vagy egy különálló dokumentumban ismertethető, vagy bármilyen más, megfelelő formában rögzíthető.

4. A franchise rendszer     Vissza a lap tetejére >>>

A franchise nem mint önálló vállalkozási forma, hanem mint sajátos vállalkozási típus terjedt el világszerte, és az utóbbi időben hazánkban is megjelent.
A franchise olyan szoros együttműködésen alapuló vállalkozási típusnak tekinthető, amelynek keretében a franchise-átadó, vagy a rendszer tulajdonosa egy minden tekintetben, szakmai és kereskedelmi szempontból gondosan kialakított és piaci környezetben eredményesen kipróbált, komplex rendszert ad el. A rendszert teljeskörű betanítással, márkanév használattal és folyamatos segítséggel, ellenőrzéssel adja át franchise átvevőnek, aki a rendszert önálló vállalkozásában, saját használatra és kockázatra, az átadó előírásai szerint, a megállapodott területen és ideig, díjfizetés ellenében üzemelteti.

A franchise fogalmának többféle meghatározás ismert. Amerikában az üzleti oldalt emelik ki elsősorban, de vannak olyan nézetek is, amelyek a franchise kapcsolatban a támogatást és segítségnyújtást hangsúlyozzák. A német szakirodalom elsősorban a szervezésben látja a franchise lényegét. A franchise tevékenység igen komplex tevékenység, melynek főbb funkcióit az alábbiakban lehet összefoglalni:

-  vállalkozási típus, amely két fél szoros üzleti kapcsolatára alapul.
-  egységes áruterítési és beszerzési módszer és logisztikai megoldás,
-  egységes marketing módszer és kereskedelmi technika,
-  piaci behatolás és a piac gyors megdolgozásának eszköze
-  tőkemobilizáló eszköz
-  technológiai transzfer
-  garantált minőséghordozó
-  licenckereskedelem, know-how átadás
5. A franchise alaptípusai

A franchise különböző módozatai terjedtek el a világon. A szakirodalom az alábbi főbb alaptípusokat különbözteti meg:

A termék- és védjegy használati franchise
A termék- vagy védjegyhasználati franchise keretében az átadó egy termékhez kapcsolódó védjegy vagy márkahasználati jogot ad át az átvevőnek.

Licence
A licencszerződés keretében az átadó olyan gyártási, használati jogot ad el, amely kizárólag az átadó tulajdona. Az átadó ennek az ellenértékét fizeti meg. A licencszerződés egy meghatározott időszakra vonatkozóan kizárólagos területi jogot is magába foglalhat. A partnere egymástól függetlenek. A licencadónak nincs joga, hogy ellenőrizze az átadott technológia, eljárás alkalmazási folyamatát, a licenc átvevőnél kivéve azokat a követelményeket, amelyek a termék eladott termék tartalmára és minőségére vonatkoznak. Az átvevő cég az átadónak az eladott termék után úgynevezett használati díjat fizet.

Disztribútor - dealer
E forma keretében az átadó cég kizárólagos megállapodást köt a kereskedővel. A kereskedő jogot kap arra, hogy egy adott területen belül kizárólagos eladója legyen a vele szerződő gyártó termékének. Az átadó viszont kiköti, hogy szerződő partnere biztosítsa az általa megkívánt kiszolgálási minőséget. Védjegyhasználat A védjegy egy megkülönböztető jel a terméken. Segítségével a vásárló megállapíthatja, hogy az árut ki és hol gyártotta, egyben utal a minőségre is. Általában csak bejegyzett védjegy élvez oltalmat. A védjegy alapvető feladata, hogy az árut megkülönböztesse más azonos vagy hasonló szükségletet kielégítő árutól. A franchise-szerződés keretében a védjegy, márkáját átadó vállalkozásnak az átvevő meghatározott díjat fizet ezért a jogért.

Koncesszió
A koncessziónak kétféle formája ismert ebben a vonatkozásban:
- A franchise átadó kizárólagos jogot ad egy adott területen belül az átvevő szervezetnek, személynek. Ezért a jogért az átvevő egyszeri belépési díjat fizet és a folyamatos menedzsment-szolgáltatásért további meghatározott díjat fizet.
-  A franchise átadó megadja a jogot az átvevőnek bizonyos termék vagy termékcsoport meghatározott kereskedelmi egységben való eladásra. Ilyen koncessziós szerződésekre példa az áruházak esete, ahol ezért a jogért árbevétel arányos díjat fizet az átvevő.
Az üzleti franchise
Az üzleti franchise úgy jellemezhető leginkább, hogy ennek kertében a franchise-átadó nemcsak egy termék, szolgáltatás vagy védjegy használatát engedi át az átvevőnek, hanem az egész vállalkozás sikeres működéséhez kapcsolódó stratégiai, marketing-, minőségellenőrzési, számviteli és egyéb ismereteket is átadja az átvevőnek.

Az üzleti franchise legfontosabb elemei a következők:
- Az átadó saját neve alatt, egyedi termékkel, szolgáltatással, berendezéssel vagy módszerrel vesz részt ebben az üzleti formában.
-  A rendszer a piacra vitele előtt az átadó teszteli a rendszer alkalmasságát a franchise- szerű üzleti vállalkozás megvalósítására.
-  Az átadó átengedi az átvevőnek, hogy az átadó neve alatt használja annak termékeit, eszközeit vagy szolgáltatási technológiáját.
-  A két fél között franchise-szerződés részletesen leírja azt a rendszert, amelyet az átvevő működtet, s amelynek szabályait mindkét félnek szigorúan be kell tartani. Felsorolja az átadó kötelezettségeit és azokat a földrajzi, valamint egyéb határokat, amelyek keretében az átvevőnek joga van működni.
-  Mielőtt az átvevő megkezdi tevékenységét, megfelelő tréningben vesz részt, és a működés megkezdése után folyamatos továbbképzésben részesül.
-  Az átadó a franchise-szerződés érvényessége alatt folyamatosan ellenőrzi az átadott rendszerrel kapcsolatos működési feltételek betartását.
-  Az átvevő folyamatosan használja az átadó eszközeit, módszereit és technikáját, s ezekért a szolgáltatásokért úgynevezett egyszeri koncessziós, valamint folyamatos bérleti díjat kell fizetnie.
-  Az átvevő általában független vállalkozó, akinek saját telephellyel kell rendelkeznie. Képesnek kell lennie utólagos beruházásokra is saját forrásaiból.
A franchise rendszerben az adott márkanévhez mindenütt ugyanazok a szolgáltatások tartoznak, egy rendszeren belül azonos az áruk minősége és a szolgáltatások színvonala.

A franchise mint marketing folyamat és igen szigorúan szabályzott üzleti forma tehát három tényezőt egyesít magában:

-  márkanév vagy márkajel,
-  az áruk, szolgáltatások és a működési mód állandósága,
-  sokkal hatékonyabb működés a széles körű hálózat egységeinek összehangolt munkája révén.
6. A franchise szerződés

6.1 A franchise szerződés egyezőséget kell mutasson a nemzeti jogrenddel, az Európai Közösség jogrendjével és a hazai Etikai Kódex -el.

6.2 A szerződésnek tükröznie kell a franchise hálózat tagjainak érdekeit annak érdekében, hogy az biztosítsa a Franchise Rendszergazda ipari jogi és szerzői jogi védelmét, valamint fenntartsa a közös identitást és a franchise hálózat jó hírét. Minden, a franchise kapcsolattal összefüggő megállapodásnak és minden szerződéses megoldásnak, írásban kell megjelennie azon ország megfelelő fordítóval lefordíttatott hivatalos nyelvén, amelyben a Egyéni Franchise Vállalkozó alapítása történik, továbbá az aláírt szerződéseket azonnal át kell adni az Egyéni Franchise Vállalkozónak.

6.3 A franchise szerződés homályosságok nélkül rögzíti a szerződő felek megfelelő

kötelezettségeit és felelősségét, továbbá az összes e kapcsolatból származó anyagi feltételt.

6.4 A szerződésben rögzíteni szükséges minimális feltételek az alábbiak:

- a Franchise Rendszergazdának biztosított jogok,
- az Egyéni Franchise Vállalkozónak biztosított jogok,
- az áruk és/vagy szolgáltatások, amelyeket az Egyéni Franchise Vállalkozó számára adnak, - a Franchise Rendszergazda kötelezettségei,
- az Egyéni Franchise Vállalkozó kötelezettségei,
- a szerződés időtartama, amelynek elegendően hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye az Egyéni Franchise Vállalkozónak a kezdeti franchise beruházások megtérülését,
- a szerződés bármilyen megújítására irányuló elveket,
- azokat a feltételeket, amelyek alapján az Egyéni Franchise Vállalkozó eladhatja vagy átruházhatja a franchise-bolt üzletet, illetve a Franchise Rendszergazdának azokat a lehetséges előjogait, amelyek ezzel összefüggenek,
- az előnyöket, amelyek az Egyéni Franchise Vállalkozónál jelentkeznek abból, hogy használja a Franchise-t
- Rendszergazda megkülönböztető jelzéseit, üzleti nevét, védjegyét, szolgáltatási jelzéseit, üzlethelyiségeinek arculatát, az emblémát, vagy más megkülönböztethető azonosítókat,
- a Franchise Rendszergazda jogait ahhoz, hogy a franchise rendszerhez új vagy változott módszereket adaptáljon,
- feltételeket a szerződés felmondására,
- feltételeket a szerződés felmondását követő eljárásokra bármely ingó vagy ingatlan tulajdont ideértve, ami a Franchise Rendszergazdához vagy más tulajdonoshoz tartozik.
Vissza a lap tetejére >>>

Irodalom: Etikai Kódex és egyéb források.