Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébBILK - projekt

Kapcsolódó oldal:  BILK - projektElőzmények, tervek és távlatok

A Budapesti Intermodális Logisztikai Központ Komplex Programot, amelynek megvalósításában és működtetésében a VOLÁN Tefu Rt. szakmai befektetőként, hosszú távú stratégiai céljaival összhangban vesz részt, a Kormány a magyarországi logisztikai szolgáltatási központok fejlesztésére, a kombinált áruszállítás részarányának növelésére irányuló állami célkitűzés keretei között, a Magyar Köztársaság közlekedéspolitikájának részeként 1993.-ban hagyta jóvá.

2001. december 19-én az érdekelt felek aláírták a BILK Kombiterminál Rt. és a BILK Logisztikai Rt. alapító okiratát. A társaságok alapítói közé a magyar gazdaság kiemelkedő jelentőségű fuvarozó-, szállítmányozó- és logisztikai cégei kerültek. A MÁV Rt.-n és a VOLÁN Tefu Rt.-n kívül az alapítókhoz tartozik még a GYSEV, a MÁV Kombiterminál Kft., valamint a Hungarokombi Kft. A projekt működéséhez biztos alapot nyújt a BILK Kombiterminál Rt. állami tulajdonban lévő alapítói körének stabilitása, kiszámíthatósága, s ezt kiegészíti a BILK Logisztikai Rt. többségi tulajdonosának, a magyar magántulajdonú VOLÁN Tefu Rt.-nek tőkeereje, agilitása és rugalmassága. A kialakult vegyes tulajdoni szerkezet hosszú távon biztosítani tudja a társaságok eredményes gazdálkodását.

A VOLÁN Tefu Rt. a logisztikai szolgáltatások terén Magyarország és Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb múltú vállalata - jogelődei révén több mint 50 éves múltra tekint vissza. Az 1994. évi privatizációval új korszak kezdődött a társaság életében. A teljesen megújult vezetés ambiciózus célokat tűzött maga elé, amelyek középpontjába a megbízók komplex, minőségi kiszolgálása került.

A fenti cél állandó szem előtt tartása lehetővé tette, hogy a privatizációval egy új, dinamikus fejlődési korszak vegye kezdetét. A már említett célrendszer az elmúlt évek során még egy vezércéllal bővült, aminek a lényege, hogy a cégcsoport lehetőleg teljesen felkészülten várja az Európai Unióhoz való csatlakozást.

Ennek érdekében az elmúlt években mind a humán erőforrás, mind pedig a tárgyi eszközök tekintetében a minőség fejlesztése kapott prioritást, amit a jól képzett, fiatal, több nyelven beszélő szakemberek alkalmazása, munkatársaink folyamatos továbbképzése és a befektetésekre fordított több milliárd forint jellemeznek.

A BILK

A BILK 100 hektáros területen, a XXIII. kerület Ócsai úti ipari övezet - M0 - Budapest-Kelebia vasút fővonal által határolt területen helyezkedik el.

A földterület kb. 10%-án vasút, 20%-án a BILK Kombiterminál Rt. (ROLA-kamion, konténer, csereszekrény) fog működni, míg a fennmaradó 70%-ot a VOLÁN Tefu Rt. többségi tulajdonában lévő BILK Logisztikai Rt. fogja döntően saját üzemeltetésben, részben pedig bérleti konstrukciók keretében hasznosítani.

A területen Budapest és az egész ország várhatóan legnagyobb logisztikai fejlesztése valósul meg. Az ingatlan valamennyi jelentős nemzetközi cél- és tranzitvonal kereszteződéséhez közel található. A kiváló közúti és vasúti kapcsolatok mellett megfelelő vízi és légi kapcsolatok is rendelkezésre állnak (Csepel Szabad Kikötő, Ferihegy), ugyanakkor a városközpontból is könnyen elérhető. A Magyar Köztársaság kötelezettséget vállalt arra, hogy 2004. végéig önálló csomópontot és lehajtót épít ki az M0 autóúton a BILK kiszolgálására.

A műszaki fejlesztést két ütemben tervezzük megvalósítani, az első, intenzívebb ütem 2002. és 2005. között, a második ütem 2006. és 2010. között realizálódik majd. A második ütem végére a teljes terület hasznosítása, beépítése megvalósul.

A megépült létesítmények az első ütem végére 70.000 m2 raktárterületet és 3.000 m2 irodaterületet eredményeznek, a fejlesztés befejezésekor pedig több mint 200.000 m2 raktárral és 10.000 m2 irodával rendelkezik majd a társaság.

Terveink szerint az első raktári blokk és az irodaépület építése 2002. második félévében kezdődik és 2003. első negyedévének végén a raktárak már üzemszerűen működnek.

A hagyományos árukezelésen túl - részben szakmai befektetők bevonásával - a következő logisztikai és a logisztikai szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat valósítjuk meg a Logisztikai Központban:

1. Logisztikai szolgáltatások

Ellátó - termelő - elosztó funkciók
Gyűjtő - elosztó funkciók
Város-ellátó logisztikai funkciók
Logisztikai Információs Központi funkciók
Szállítás-előkészítéssel kapcsolatos funkciók
Szállítás-szervezési funkciók
Nagy kapacitású gyártási rendszerek just in time kiszolgálása
Finishing-logisztikai funkciók (végcsomagolás, végszerelés, árazás, címkézés, konfekcionálás)
Nemzetközi és belföldi speditőri, szállítmányozó tevékenység
Élelmiszer-raktározás és elosztás
Csomagküldő hálózatok és elosztási funkciók
Gyógyszer-raktározás és elosztás
Hűtést igénylő termékek raktározása és elosztása
Konszignációs raktározás
Közvámraktári szolgáltatás
Magánvámraktári szolgáltatás
RB raktár
Veszélyes áruk tárolása, raktározása

2. Logisztikai szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatások

Logisztikai rendszertervezés és tanácsadás
Raktári kiszolgáló személyzet bérbeadása
Raktári erőforrások bérbeadása
Vámszolgáltatás
Banki, pénzügyi szolgáltatások
Postai szolgáltatások
Biztosítási szolgáltatások
Üzemanyagtöltő állomás és kapcsolt szolgáltatásai
Zárt rendszerű, belső kamion-parkoló
Motel
Kamion-mosó és szervizállomás
Targonca, szervizszolgáltatás
Konténer, raklap és egységrakomány-képző- és javító szervizszolgáltatás
Központi épület és irodai szolgáltatások
Kamion bemutatóterem
Oktatással kapcsolatos szolgáltatások
Konferenciahelyiségek és az általuk nyújtott szolgáltatások
Logisztikai egységekhez kapcsolt irodablokkok
Fuvarozási tanácsadás
Logisztikai szolgáltatáshoz kapcsolódó ipari tevékenység

3. Egyéb szolgáltatások

Közlekedési információs szolgáltatás
Jogi, biztosítási tanácsadás
Oktatási, ill. oktatással kapcsolatos infrastrukturális szolgáltatások
Reklámszolgáltatás
Őrzés, védelem
Biztonságrendészeti szolgáltatások

A BILK Logisztikai Rt. alapvető célkitűzése az 1993.-ban elfogadott "A Magyarországon telepítendő logisztikai szolgáltató központok prekoncepciója" című tanulmányban foglaltakkal összhangban, a komplex és minőségi raktár-logisztikai szolgáltatáscsomag és teljes körű logisztikai és informatikai infrastruktúra biztosítása.

Az ingatlan hasznosításához és a saját üzemeltetéséhez kialakított koncepcióban kiemelkedő szerepet kaptak az áruházláncok és beszállítóik, hiszen az általuk generált közúti áruforgalom egy, központi helyre való koncentrálásával és elosztásával mind a kereskedelmi egységek áruellátása, mind pedig a beszállítói kör működése rugalmasabbá, költséghatékonyabbá válhatna (utóbbinál különös tekintettel a finishing-logisztikai szolgáltatás kínálta lehetőségre a multinacionális cégek által támasztott követelményeknek való megfeleléshez).

A koncepció kialakítása során a multinacionális cégek és beszerzési társulások saját, központi raktárak kialakítására irányuló törekvéseit is figyelembe vettük, amelyhez a BILK Logisztikai Rt. szintén kínál leendő ügyfelei egyedi igényeihez igazított, komplex és korszerű megoldást.

A Budapesti Intermodális Logisztikai Központ a tulajdonos szakmai befektetők által történő részleges saját hasznosításból és üzemeltetésből fakadóan széles spektrumú ügyfélkör számára nyújthat előnyös együttműködési lehetőséget.

A BILK Logisztikai Rt. többségi tulajdonosa, a VOLÁN Tefu Rt. szolgáltatásai és referenciái

A VOLÁN Tefu Rt. és érdekeltségeihez tartozó cégek szolgáltatásaikkal a magyar logisztikai piac széles területét ölelik fel:

nemzetközi és belföldi közúti fuvarozás és szállítmányozás raktári logisztikai szolgáltatások (raktározás, árukezelés, árumanipulációk, stb.) teljes körű vámügyintézés az ország számos határállomásán és egyéb városában járműkarbantartás, szerviz- és egyéb tevékenység

Nemzetközi és belföldi fuvarozás és szállítmányozás

A VOLÁN Tefu Rt. jelenleg mintegy 200 korszerű kamionnal, 75%-ban Volvo, 25%-ban Renault Magnum típusúakkal végez nemzetközi fuvarozást. A gépkocsik átlagéletkora 2 év, melyek 100%-ban GPS nyomkövető rendszerrel vannak felszerelve.

A járműpark választéka a 25 tonna teherbírású nyerges szerelvényektől a 120 m3-es raktérfogatú pótkocsis járművekig terjed. Minden gépkocsi rendelkezik GSM mobiltelefonnal, ADR felszereléssel, valamint alkalmas érzékeny áru szállítására is.

A VBP Via Budapest Kft. felvásárlása óta az Rt. közúti szállítmányozási tevékenysége tovább erősödött a tengerentúli és légi szállítmányozási tevékenységgel. A cég a GeoLogistics magyarországi stratégiai ügynökeként olyan szállítmányozási világhálózat tagja, amely mind az öt kontinensen, több mint 1100 irodával van jelen.

Raktári logisztika

A VOLÁN Tefu Rt. Budapest területén mintegy 50.000 m2 saját tulajdonú raktárral rendelkezik.

Minden raktár biztosítja a teljes körű közúti és vasúti kiszolgálást. Számos cégnek, köztük multinacionális vállalatoknak is nyújtanak komplex logisztikai szolgáltatást.

A raktári munka folyamatosságát korszerű elektromos és gázüzemű targoncák biztosítják. Szükséges számban állnak rendelkezésre hidraulikus kéziemelők és egyéb segédeszközök. A raktárakban teljes egészében kiépített a számítógépes hálózat, amely lehetővé teszi a megbízó által meghatározott formában az árumozgások számítógépes dokumentálását, az állandó pontos, szükség szerint a megbízó speciális igényeihez alkalmazkodó készletnyilvántartást. Igény esetén lehetőség van az ügyfelek számítógépes hálózatához való csatlakozásra, illetve az ügyfelek számítógépes készletnyilvántartásba való betekintésének biztosítására.

A raktárak a logisztikai szolgáltatáshoz kapcsolódó számos értéknövelő manipulációt is végeznek, többek között a jövedéki termékek zárjegyezését, magyar nyelvű feliratozást és egyéb címkézést.

Vámügyintézés

Az Rt. szinte valamennyi logisztikai központja biztosítja az állandó vámfelügyeletet, vagy szolgálati hely üzemeltetésével a teljes körű vámügyintézést. A komplex vámügyintézés keretében vámbiztosítékokat bocsátanak rendelkezésre, közvámraktárakat, vám-adóraktárakat üzemeltetnek, vámtanácsadást, folyószámla-egyeztetést végeznek.

A RoyalSped Rt. révén (amely a Volán TEFU Rt. 100%-os tulajdonában áll) minden közúti határátkelőhelyet, valamint az ország összes nagy városát átfogó, mintegy 60 irodát számláló hálózatával a vámügynöki, határspedíciós szolgáltatások területén piacvezetővé vált a VOLÁN Tefu Rt.

Néhány jelentősebb megbízó

Procter & Gamble Hungary Kkt.
General Electric Lighting Tungsram Rt.
PEPSI Cola/FÁÜ Rt.
Samsung Electronics Magyar Rt.
Borsodchem Rt.
Elekthermax Rt.
Tiszai Vegyikombinát Rt.
Rigips Hungária Kft.
Rubbermaid (Curver)
Asbis Magyarország Kft.
Nordenia Hungary
Alukönigstahl
Herbária
SVE Hungary/Lay's Kft.
Csemege Szupermarketek Rt.
Unilever Rt.


(logsped)