Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Közösségi adószám

Kapcsolódó oldal:  
Közösségi adószám

Közösségen belüli kereskedelmi tevékenység csak közösségi adószám birtokában végezhető. Az értékesítő adóalanynak ismernie kell a vevő adószámát is. Ha a vevő nem magyar állampolgár, cég, társaság, képviselet stb. akkor rendelkezhet közösségi adószámmal. Ha a vevő megadja a közösségi adószámot, akkor ő a saját államában fizeti be a közösségi adóját beszerzés címén.

Ki kérhet a közösségi adószámot?

Minden természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet, aki saját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat, perelhet, és saját nevében gazdasági tevékenységet végez, tekintet nélkül annak céljára és eredményére. Az Eva alanynak nem kell közösségi adószámot kérnie. Akkor sem, ha szolgáltatást vesz igénybe, akkor sem, ha szolgáltat (mérnök, ügyvéd, banki szolgáltatás stb.). Mindenki másnak, aki nem Eva-s alany kérnie kell a közösségi adószámot.

Hol lehet kérni a közösségi adószámot?

Minden illetékes APEH-nál lehet kérni a közösségi adószámot, egy formanyomtatványt kell kitölteni. A formanyomtatvány meg lehet vásárolni nyomtatványboltban is. Az adózás rendjéről szóló törvény (röv: Art.) - 2003. évi XCII tv. 22.§ - szabályozza ezt a kérdést. (NSZ)
2005. 02. 09.